In onze wereld is verandering de enige constante factor. Organisaties zullen in staat moeten zijn om zich voortdurend aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid.

Herkent u dit
maar weet u niet zo goed hoe u uw organisatie hierop aanpast? U bent niet de enige.  
Ik help u hier graag bij!


Ik ben Ellen Kok-Schut en help organisaties bij het realiseren van ambities en het oplossen van problemen.

Mijn expertises liggen op de volgende vlakken:
- Effectiever en efficiënter werken
- Verhogen van klantwaarde
- Verbeteren van houding en gedrag binnen de organisatie
- Ontwikkelen en verankeren van de oplossing die het beste bij de organisatie past

De afgelopen jaren heb ik teams succesvol begeleid in verandertrajecten en reorganisaties. Ook heb ik diverse verbetertrajecten binnen de organisatie geïnitieerd en succesvol geïmplementeerd. Ik heb nieuwe afdelingen gebouwd en vanuit mijn rol als Black Belt consultant gefungeerd als kritische gesprekspartner voor directies en managementteams.

"Richtinggevende, mensgerichte, analytische en resultaatgerichte manager die zaken duidelijk en begrijpelijk weet over te brengen en organisaties en mensen in beweging krijgt. Daarnaast is ze in staat om de beweging te verankeren”.

Deze kwaliteiten zet ik graag voor u in als manager, Black Belt consultant of projectmanager om uw organisatie en uw medewerkers verder te helpen. Mijn partnerschap met 2C&More is ontstaan omdat ze een partij zijn gespecialiseerd in detachering, solving en coaching. Daarnaast ontwikkelt en verankert 2C&More samen met mij oplossingen die het beste bij organisaties past. Met het partnerschap kan ik mijn expertise en passie voor het vak optimaal inzetten om organisaties verder te helpen met het bereiken van hun ambitie en het oplossen van hun problemen.

Werkwijze
Kenmerkend voor mijn aanpak zijn de pijlers richting, proces en mens. Als de richting van de organisatie voor iedereen helder is, de werkwijze (proces) op een efficiënte, effectieve en plezierige manier georganiseerd is en bijdraagt aan de richting van de organisatie, resulteert dat in hogere klanttevredenheid en meer tevreden medewerkers (mens).

Op het moment dat één van deze pijlers niet of niet voldoende ingevuld is, zullen resultaten achterblijven, klanten minder tevreden zijn en het werkplezier van de medewerkers afnemen.

Richting:
Een duidelijke en voor iedereen begrijpbare richting zorgt ervoor dat u in staat bent om uw organisatie zo in te richten dat het gewenste doel ook bereikt wordt. Vragen die kunnen helpen bij het bepalen van de richting. Waar staat uw organisatie voor? Waar wilt u met uw organisatie naartoe? Wat is het verschil tussen waar u heen wilt en waar u nu staat? Wat maakt dat de gewenste situatie nog niet behaald is?

Ik merk dat deze, op het eerste oog eenvoudige vragen, niet altijd makkelijk te beantwoorden zijn. Beantwoord ze dan ook niet alleen maar samen met uw medewerkers.

Proces:
Een proces, structuur of manier van werken zou volledig moeten bijdragen aan de richting van uw organisatie. Een manier om dit in beeld te brengen is de LEAN methodiek. Met deze methodiek wordt o.a. helder welke activiteiten/handelingen toegevoegde waarde leveren aan de richting van de organisatie en welke niet. Draagt een activiteit niet bij aan uw organisatiedoelstelling of richting, stop er dan mee!

Op een Agile manier werken stelt uw organisatie in staat om blijvend in te spelen over de veranderende klantwens. Agile betekent letterlijk: behendig, lenig. Zowel LEAN als SCRUM zijn methodieken die vallen onder de Agile manier van werken. Beide methodieken pas ik graag toe.

Een fijne methode om structuur aan te brengen in een organisatie en om o.a. werkwijze en/of processen in beeld te brengen, is LEAN. Deze methode is één van mijn specialismes en ik beheers dat op het niveau van Black Belt.

Mens:
Op het moment dat de richting en het proces helder is voor de medewerker, zal het ook makkelijker worden voor de medewerker om op een constructieve manier bij te dragen aan de richting. Als u de kennis en ervaring van de medewerker inzet bij het formuleren van de richting zal het gevoel van erkenning en herkenning ook toenemen. Dat komt de bevlogenheid alleen maar ten goede.

Een cultuur waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en elkaar aanspreekt zou de basis moeten zijn van elke organisatie. In de praktijk is dat vaak een uitdaging. De inzet van Disc® kan helpen om de basis voor deze cultuur te leggen.

Ik ben als DiSC® trainer en coach geaccrediteerd en kan dit inzetten om gedragstijlen in kaart te brengen. Met deze profielen breng ik gedragsvoorkeuren in beeld zodat individuen en teams het eigen gedrag beter begrijpen, leren hoe en wanneer gedrag aan te passen, communicatie effectiever te laten verlopen en elkaar leren aanspreken, verschillen te waarderen, conflicten te verminderen en individuele en teamprestaties te verbeteren.

Kunt u hulp gebruiken bij het realiseren van uw ambities of het oplossen van een probleem?

Neem gerust contact met mij op, ik denk graag met u mee. 
 


Aangesloten bij:

© Copyright Ellen Interim Management & Consultancy