Lean Consultancy

Het snel resultaten willen boeken maar ook de bedrijfscultuur veranderen naar een cultuur van continue verbeteren is een veel gehoorde doelstelling van organisaties. Maar wat is nu de eerste stap? Hoe pak je deze verandering aan?
De eerste fase richting continue verbeteren vergt veel van uw organisatie en uw medewerkers. Ik ben u graag van dienst. Samen met u bepaal ik de aanpak en benodigde ondersteuning om snel en succesvol te starten met LEAN.

Een verbeterproject helpt uw organisatie het verbeterpotentieel en de groei- en ontwikkelkansen blijvend te realiseren. Ik start met het helder definiëren van het probleem. Vervolgens wordt het proces gevisualiseerd, het meetsysteem opgezet en de prestatie van het proces geconcretiseerd. Op het moment dat we het eens zijn over de uitkomsten, starten we met de realisatie van het verbeterpotentieel en de ontwikkel- en groeikansen.

Ik bundel de krachten van uw medewerkers en samen met uw medewerkers zal er pragmatisch gewerkt worden. Door deze werkwijze (leren door het te doen) breng ik mijn kennis en ervaring over op uw medewerkers. 
Management en medewerkers worden maximaal betrokken om de veranderingen te realiseren volgens een duidelijk stappenplan. Mijn doel is om mij overbodig te maken.

De medewerkers pakken uiteindelijk zelfstandig nieuwe processen op en voeren effectief verbeteringen door.

Uw voordeel
  • Gemotiveerde leidinggevenden die hun team optimaal laten functioneren door het nemen van verantwoordelijkheid en actiegerichtheid
  • Meer betrokken medewerkers
  • Verhoging van uw resultaat en daarmee verlaging van uw kosten
  • Beheersing van de capaciteiten en de kosten op de werkvloer
  • Optimaal werkend proces op de werkvloer
  • Juiste stuurinformatie om aan te kunnen sturen en op te volgen
Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van LEAN binnen uw team of organisatie? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om de mogelijkheden te bespreken.

© Copyright Ellen Interim Management & Consultancy